Personvernerklæring

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvorfor og hvordan vi samler inn informasjon om deg, og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt.

Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, vennligst bruk sosiale medier.

Hvilke personopplysninger har vi om deg

Vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside og app, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.
 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med oss, som eposter sendt mellom oss.
 • Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører, med mindre du har motsatt deg dette.

Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 1. Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.
 2. Tilby nettside og app: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside og app til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside og app til hva vi tror du er interessert i.
 3. Kontakt: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.

Hvem deler vi personopplysninger med

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene.

Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.

Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg en kopi av peronopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta kontakt hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, ta kontakt med oss, slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer i personvernerklæringen

Vi kan oppdatere personvernerklæringen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du kan alltid finne siste versjon av personvernerklæring på nettsiden/appen.